Antroposofisk konstterapi

 

För att aktivera de självläkande krafter som finns i varje människa tar man färg, form och konsten till hjälp.


Här kan tanke, känsla och vilja harmonieras, vilket verkar stärkande på människans jag.
Genom att i skapandet ta aktiv del i sitt tillfrisknande, startar människan sin läkande förmåga att återställa kroppslig eller själslig balans.

 

 

 

Broschyr02-2.jpg  

Broschyr02-3.jpg

 

 

Konstterapi kan vara till hjälp vid t.ex:


Stress
Depression
Allergi
Värk
Självutveckling

Ångest
Colon irritable

Reumatism

Fibromyalgi

Låst livssituation

 

I princip all fysisk eller psykisk obalans där man söker en förändring.

 

 

I konstterapin använder man teckning, målning och modellering.

Variationen på övningar är oändliga och anpassas efter den aktuella/individuella situationen.

 

 

 

Man behöver inte vara "duktig".

Processen står i centrum, inte resultatet.

Efter inledande samtal och en "prova på målning" lägger jag upp en terapiplan. Lämplig terapitid kan vara 5-10 gånger, 1 1/2 timme per tillfälle.Jag har givetvis tystnadsplikt.

Även Hälsomålning i grupp med mer generella övningar erbjuds.

 

 

 

 

Broschyr02-4.jpg

© 2010 Solsigillet AB | webmaster@solsigillet.se