Sommarens öppettider
Vi har semesterstängt och öppnar åter den 19/8


fannaslott_small.jpg

Vi håller på att bygga upp en ny Hemsida, se: www.solsigillet.weebly.com


I denna vackra och spännande miljö som Villa Fannalund erbjuder finner du vår verksamhet.


Huset kallas "i folkmun" även Fanna slott och är beläget i utkanten av mälarstaden Enköping.

 Vi bedriver huvudsakligen Saltbehandling i grottmiljö (även kallad behandling i Saltrum) samt Antroposofisk Konstterapi.

 Dessutom kan vi erbjuda skapande verksamhet samt temakvällar/helger i kombination med vår grundverksamhet eller fristående.

 

Som inspiration har vi bl.a. "våra skyddsänglar"som roat följer oss "från sin himmel".


Den ena är den framstående uppfinnaren Johan Petter Johansson (1853-1942), som lät bygga Villa Fannalund 1905 och levde där fram till sin död. I Villa Fannalund fick hans innovationer och tillämpning av ny teknik fritt spelrum. Det var Enköpings första bostadshus med centraluppvärmning och avloppsledning. Långt innan elektriciteten kom till staden hade familjen Johansson takbelysning från eget kraftverk.  

I ett sådant hus bör det sitta mycket positiv skaparkraft och framtidstro i väggarna!

 

Den andra är Enköpingsdoktorn, Ernst Westerlund (1839-1924) mirakeldoktorn kallad. 

Människor kom från när och fjärran till dr.Westerlund som i mycket var före sin tid och inte skydde annorlunda behandlingsidéer, som idag kan kallas komplementära.Mest känd blev han som "nervläkare" men hade även t.ex. luftbehandlingar i Storlien, för människor med luftvägsproblem.Dessa är två av våra stora behandlingsgrupper.

 

Vi vandrar gärna vidare på den väg dessa kloka män har banat och ser med tillförsikt och nyfikenhet framtiden an.

© 2010 Solsigillet AB | webmaster@solsigillet.se